CÔNG TY TNHH MAI PHƯƠNG MINH

Địa chỉ: đường DT605 - Hòa Tiến - Huyện Hòa Vang - Tp Đà Nẵng

VPGD: 17 Cẩm Bắc 2- P.Hòa Thọ Đông- Q.Cẩm Lệ- TP. Đà Nẵng.

Tell: 0236.3706 300- 0236.3687 541 * Fax: 0236.3 687 541 
Website: www.maiphuongminh.com
Email: info@maiphuongminh.com

Hotline: 0903 001 004